Ogłoszenia Poznań na Brajczewski.pl > Wiadomości > Kopał piaskarkę, szamotał się z kierowcą