Ogłoszenia Poznań na Brajczewski.pl > Muzyka i Edukacja > Pozostałe muzyka i edukacja > Polska Jedność Szlachecka

Archiwalne: Polska Jedność Szlachecka

17.09.2020


Polska Jedność Szlachecka jest organizacją zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
PJS stawia sobie za cel przede wszystkim: integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego, ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów , popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
krzewienie etosu rycerskiego.
https://www.pjspol.com

1 zł